•  26. - 29.05.2016.  HOTEL LAV VUKOVAR

    IX. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI 

    Zdravstvena njega u kući kroz istraživanje, edukaciju i praksu                                                                                                                            info 032/386 368                     

Stručno medicinsko osoblje Ustanove provodi zdravstvenu njegu u kući bolesnika po preporuci Vašeg obiteljskog liječnika.

Fizikalnu terapiju provode fizioterapeuti Ustanove u kući bolesnika. Usluga se može ostvariti preko HZZO-a ali i privatno.  

Uslugu vađenja krvi u kući možete ostvariti na temelju uputnice Vašeg liječnika te pozivom u Ustanovu na broj  032/386 368.

                         

Ustanova za zdravstvenu njegu ''Mira Fernbach'' osnovana je 1997. godine. Predstavlja jednu od prvih privatnih ugovornih zdravstvenih ustanova tog profila u županiji. Stručno medicinsko osoblje provodi usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika na širem području Vukovarsko-srijemske županije.
Osnivačica Ustanove, viša medicinska sestra Mira Fernbach, sa svojim dugogodišnjim iskustvom u zdravstvenoj njezi zajedno sa ostalim djelatnicima  sudjeluje u ostvarivanju   glavne misije Ustanove a to je pružiti stručnu pomoć i njegu te na taj način olakšati onima kojima je najpotrebnije.                                                                 

Ustanova je član Hrvatske udruge poslodavaca- Granska udruga zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi te Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući...                                                                                                 

Više o tome...